ปลายทังสเตนเชื่อมเฉพาะจุด อิเล็กโทรด

ปลายทังสเตนเชื่อมเฉพาะจุด / อิเล็กโทรด: เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวสูงทังสเตนช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้อุณหภูมิสูงที่เกิดขึ้นที่ปลายที่สัมผัสโดยเฉพาะจะไม่ทำให้หัวฉีดเสียหาย การนำความร้อนในระดับสูงจากทังสเตนและทองแดงทำให้การกระจายความร้อนเหมาะสมที่สุด เป็นผลให้หัวฉีดและอิเล็กโทรดมีความทนทานต่อการสึกกร่อนของส่วนโค้งได้ดีเยี่ยม สิ่งนี้รับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานทังสเตนคุณภาพสูงซึ่งมีความทนทานต่อการเผาไหม้ การอาร์คอย่างรวดเร็วและแรงดันไฟอาร์คที่เสถียร