อายุการใช้งานของ มีดตัด มีดกลึง

อายุมีด คือ ระยะเวลาที่มีดตัดสามารถให้ประสิทธิภาพของงานตัดได้นับตั้งแต่การเริ่มใช้งานครั้งแรกจนถึงการใช้งานได้ครั้งสุดท้าย เมื่อมีดตัดเสื่อมสภาพ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนมีดนำมีดใหม่มาทดแทนและลับมีดที่เสียหรือเครื่องมือเดิม ดังนั้นอายุมีด จึงเป็นตัวบอกเวลาที่สามารถใช้งานได้


เกณฑ์การหมดอายุของใบมีดตัด (Tool Life Criterion)
สภาพการหมดอายุของใบมีดตัด (Tool Life Criterion)


สามารถพิจารณาได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ


1) เกณฑ์การหมดอายุการใช้งานของใบมีดโดยยึดถือตัวใบมีดเป็นหลัก (Tool Life Criteria base on tool) ซึ่งก็ได้แก่การพิจารณาสภาพของใบมีดโดยอาจถือว่าใบมีดสิ้นสภาพเมื่อคมมีด (Cutting edge) กะเทาะหรือร้าว ขนาดของการสึกหรอบนผิวหลบ (Flank Wear) ใหญ่เกินไป ตาม ISO3685 ถ้า VB max > 0.6 มม หรือ VB average > 0.3 มม. ขนาดของการสึกหรอบนผิวคาย (Crater Wear) ลึกเกินไปหรือใหญ่เกินไป หรือกว้างเกินไป
พิจารณาดูทั้งการสึกหรอบนผิวหลบ (Flank Wear) และการสึกหรอบนผิวคาย (Crater Wear) ประกอบเข้าด้วยกันปริมาตรหรือน้ำหนักของเนื้อสารที่สึกออกจากใบมีดมีค่ามากเกินไปใบมีดแตกหักลงจริงๆ

2) เกณฑ์การหมดอายุการใช้งานของใบมีดโดยยึดถือเอาชิ้นงานเป็นหลัก (Tool Life Criteria base on workpiece) เป็นต้นว่าความขรุขระของพื้นผิวของชิ้นงานมีค่าสูงเกินไป หรือหยาบเกินไปกว่าพิกัดความเรียบผิวในแบบงานขนาดของชิ้นส่วนที่ผลิตออกมามีขนาดไม่ถูกต้องตามที่กำหนด เช่นเกิด Nose wear มีดก็จะทู่ มีดก็มีขนาดสั้นลง ทำให้ชิ้นงานโตขึ้น หรือโตไม่สม่ำเสมอ

3) เกณฑ์การหมดอายุการใช้งานของใบมีดโดยยึดถือหลักอื่นๆ แรงหรือกำลังในการตัดโลหะมีค่าสูงจนเกินไปเสียงที่เกิดจากการกลึง ดังกว่าปกติ มีค่าผิดไป เช่นการใช้วัดเสียงความถี่สูง/ต่ำ acoustic emission signalsการสั่นสะเทือน ในการตัดโลหะ โดยวัดแรงสั่นสะเทือน เนื่องจากการกระแทกของมีดตัดชิ้นงาน