แร่เหล็ก กับการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม

เหล็กที่หลอมตั้งแต่ต้นน้ำที่ใช้แร่เหล็กนั้น เขาใช้ประโยชน์จากแร่เหล็กกันอย่างไรบ้างปัจจุบันกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ของแร่เหล็กบนโลนั้นนำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเหล็กกล้า หรือเหล็กหล่อ เหล็กเหนียว ผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดต่าง ๆ แต่นอกจากผลิตเหล็กแล้ว ยังสามารถผลิตอย่างอื่นได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
 
1. ผงเหล็กเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ใช้ในการทำแม่เหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์
2. เหล็กกัมมันตรังสี
ใช้ในทางการแพทย์ หรือการวิจัยทางโลหกรรม ชีวเคมี
3. ผลิตสี
แร่เหล็กอย่างฮีมาไทด์เป็นแร่เหล็กที่มีสีแดงตามธรรมชาติ จึงมักเอามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสี
4. เป็นวัตถุดิบผลิตไอเอิร์นออกไซต์สีต่าง ๆ
ผลิตสีดำ แดง เหลือง น้ำตาล ม่วง ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง สีย้อมผ้า สีรถยนต์ สีสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
5. ผลิตปูนซีเมนต์
โดยจะต้องผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการนำแร่เหล็กไปเผารวมกับหินปูนและหินดินดาน ให้เกิดกระบวนการทางเคมี ทำให้เป็นปูนเม็ด บดให้ละเอียดและเติมแร่ยิปซั่มผง ก็จะได้ผงปูนซีเมนต์
 
ที่มา: www.millconsteel.com