ADAPTER ก้านและข้อต่อเชื่อมอิเล็กโทรด

ADAPTER ก้านและข้อต่อเชื่อมอิเล็กโทรด อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต้านทานทุกชนิด ตัวยึดอิเล็กโทรด , แขนอิเล็กโทรด,อะแดปเตอร์,ล้อเชื่อม,ก้านตรง,ก้านงอ ขนาดพิเศษสามารถออกแบบได้ตามความต้องการ

ผลิตและจัดจำหน่าย Adapter รูปร่างและความยาวตามความเหมาะสมในการใช้งาน สำหรับเชื่อมเฉพาะจุด เครื่องเชื่อม และปืนหุ่นยนต์ สำหรับแขนปืนของเครื่องเชื่อมแบบแกน และการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ใช้กับตัวยึดข้อต่อ และก้าน เหมาะสำหรับการเปลี่ยนบางส่วนและการปรับความยาว