SENSOR ELECTRODE ป้องกันการเชื่อมที่มีข้อบกพร่อง

SENSOR ELECTRODE ป้องกันการเชื่อมที่มีข้อบกพร่องเนื่องจากน็อตกลับหัวและไม่มีน็อตการตรวจสอบว่าน็อตอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนทำการเชื่อม