Spot Welding Adapter ที่จับอิเล็กโทรด

อะแดปเตอร์สามารถยืดอายุการใช้งานของที่จับอิเล็กโทรดได้โดยการจัดหาซ็อกเก็ตที่เปลี่ยนได้สำหรับอิเล็กโทรด หากส่วนเรียวของอะแดปเตอร์สึกหรอ ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์แทนตัวยึดทั้งหมด อะแดปเตอร์สามารถให้ความสูงเพิ่มเติม ตามลักษณะการใช้งาน หรือสามารถใช้เพื่อแปลงเทเปอร์ของโฮลเดอร์เป็นเทเปอร์ขนาดอื่นได้ อะแดปเตอร์หลายตัวมีรูปทรงหกเหลี่ยมเพื่อให้ถอดออกได้ง่าย และมีทั้งแบบเทเปอร์หรือแบบเกลียวอุปกรณ์อะไหล่ Shanks, Adapters, Holders, CAPTIP, Shunt ให้คำปรึกษาออกแบบปรับปรุงเครื่องให้เป็นไปตามความเหมาะสมของงาน ให้คำปรึกษาและออกแบบโดยวิศวกรที่ชำนาญงาน